Referenties

Referenties

Ik ben sinds de zomer van 2016 binnenstadsmanager in Oosterhout (Noord-Brabant).
Kennisinstituut Platform 31 onderzoekt met diverse experimenten succesvol beleid om binnensteden te versterken.
De Waalkade transformeert. Dit prachtige stukje Nederland krijgt een nieuwe inrichting en nieuwe functie.
In april 2014 is in de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch een Ondernemersfonds ingevoerd. Het fonds wordt gevoed met de opbrengsten van de reclamebelasting.
In 2011 is het Ondernemersfonds Delft opgericht. Via een opslag op de OZB-aanslag komen er middelen beschikbaar om projecten van te financieren. Het Ondernemersfonds heeft tot doel het economisch functioneren…
Winkelcentrum Dukenburg is een stadsdeelcentrum in de gelijknamige wijk. Het centrum kampt met een forse leegstand en gedateerde uitstraling.
StadsKracht is in diverse gemeenten in Nederland actief als procesregisseur voor een op te richten Ondernemersfonds.
Het bestuur van de De Stichting Ondernemersfonds Arnhem onderzoekt hoe de organisatie versterkt kan worden.
Pagina 1 van 2

StadsKracht adviseert en begeleidt overheden, marktpartijen en intermediairs op de thema's (binnen-)stedelijke ontwikkeling, retail, centrummanagement en ondernemersfondsen.

Stadskracht