Referenties

Referenties

Het bestuur van de De Stichting Ondernemersfonds Arnhem onderzoekt hoe de organisatie versterkt kan worden.
Sinds 2015 ben ik actief als kwartiermaker in de binnenstad van Tilburg namens het Ondernemersfonds.
In april 2014 is in de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch een Ondernemersfonds ingevoerd. Het fonds wordt gevoed met de opbrengsten van de reclamebelasting.
StadsKracht is product- en procesregisseur van de evaluatie van de vigerende binnenstadsnota in Delft ‘Vitaal en Gastvrij’.
In 2011 is het ‘Businessplan Centrummanagement Boxmeer’ opgesteld. In het businessplan worden de gezamenlijke visie, ambities en doelstellingen voor het centrum van Boxmeer gepresenteerd.
Ik ben sinds de zomer van 2016 binnenstadsmanager in Oosterhout (Noord-Brabant).
Het gemeentebestuur in Vlaardingen treft de voorbereidingen voor de presentatie van een nieuw centrumplan voor de binnenstad.
StadsKracht is in diverse gemeenten in Nederland actief als procesregisseur voor een op te richten Ondernemersfonds.
Pagina 1 van 2

StadsKracht adviseert en begeleidt overheden, marktpartijen en intermediairs op de thema's (binnen-)stedelijke ontwikkeling, retail, centrummanagement en ondernemersfondsen.

Stadskracht