Referenties

Referenties

StadsKracht is in diverse gemeenten in Nederland actief als procesregisseur voor een op te richten Ondernemersfonds.
Sinds 2015 ben ik actief als kwartiermaker in de binnenstad van Tilburg namens het Ondernemersfonds.
Kennisinstituut Platform 31 onderzoekt met diverse experimenten succesvol beleid om binnensteden te versterken.
StadsKracht is product- en procesregisseur van de evaluatie van de vigerende binnenstadsnota in Delft ‘Vitaal en Gastvrij’.
In 2011 is het Ondernemersfonds Delft opgericht. Via een opslag op de OZB-aanslag komen er middelen beschikbaar om projecten van te financieren. Het Ondernemersfonds heeft tot doel het economisch functioneren…
Het gemeentebestuur in Vlaardingen treft de voorbereidingen voor de presentatie van een nieuw centrumplan voor de binnenstad.
In 2011 is de Stichting Het Fonds Ondernemend Groningen opgericht. Via een opslag op de OZB-aanslag komt er jaarlijks circa Euro 1,75 miljoen beschikbaar om projecten van Het Fonds te…
Ik ben sinds de zomer van 2016 binnenstadsmanager in Oosterhout (Noord-Brabant).
Pagina 1 van 2

StadsKracht adviseert en begeleidt overheden, marktpartijen en intermediairs op de thema's (binnen-)stedelijke ontwikkeling, retail, centrummanagement en ondernemersfondsen.

Stadskracht