Referenties

Referenties

In 2011 is de Stichting Het Fonds Ondernemend Groningen opgericht. Via een opslag op de OZB-aanslag komt er jaarlijks circa Euro 1,75 miljoen beschikbaar om projecten van Het Fonds te…
StadsKracht is product- en procesregisseur van de evaluatie van de vigerende binnenstadsnota in Delft ‘Vitaal en Gastvrij’.
Ik ben sinds de zomer van 2016 binnenstadsmanager in Oosterhout (Noord-Brabant).
Het gemeentebestuur in Vlaardingen treft de voorbereidingen voor de presentatie van een nieuw centrumplan voor de binnenstad.
Winkelcentrum Dukenburg is een stadsdeelcentrum in de gelijknamige wijk. Het centrum kampt met een forse leegstand en gedateerde uitstraling.
StadsKracht is in diverse gemeenten in Nederland actief als procesregisseur voor een op te richten Ondernemersfonds.
In 2011 is het Ondernemersfonds Delft opgericht. Via een opslag op de OZB-aanslag komen er middelen beschikbaar om projecten van te financieren. Het Ondernemersfonds heeft tot doel het economisch functioneren…
In april 2014 is in de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch een Ondernemersfonds ingevoerd. Het fonds wordt gevoed met de opbrengsten van de reclamebelasting.
Pagina 1 van 2

StadsKracht adviseert en begeleidt overheden, marktpartijen en intermediairs op de thema's (binnen-)stedelijke ontwikkeling, retail, centrummanagement en ondernemersfondsen.

Stadskracht