Referenties

Referenties

Het gemeentebestuur in Vlaardingen treft de voorbereidingen voor de presentatie van een nieuw centrumplan voor de binnenstad.
In 2011 is het ‘Businessplan Centrummanagement Boxmeer’ opgesteld. In het businessplan worden de gezamenlijke visie, ambities en doelstellingen voor het centrum van Boxmeer gepresenteerd.
Sinds 2015 ben ik actief als kwartiermaker in de binnenstad van Tilburg namens het Ondernemersfonds.
StadsKracht is in diverse gemeenten in Nederland actief als procesregisseur voor een op te richten Ondernemersfonds.
In 2011 is de Stichting Het Fonds Ondernemend Groningen opgericht. Via een opslag op de OZB-aanslag komt er jaarlijks circa Euro 1,75 miljoen beschikbaar om projecten van Het Fonds te…
In april 2014 is in de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch een Ondernemersfonds ingevoerd. Het fonds wordt gevoed met de opbrengsten van de reclamebelasting.
StadsKracht is product- en procesregisseur van de evaluatie van de vigerende binnenstadsnota in Delft ‘Vitaal en Gastvrij’.
Kennisinstituut Platform 31 onderzoekt met diverse experimenten succesvol beleid om binnensteden te versterken.
Pagina 1 van 2

StadsKracht adviseert en begeleidt overheden, marktpartijen en intermediairs op de thema's (binnen-)stedelijke ontwikkeling, retail, centrummanagement en ondernemersfondsen.

Stadskracht