Diensten

Diensten

StadsKracht adviseert en begeleidt overheden, marktpartijen en intermediairs op de thema's (binnen-)stedelijke ontwikkeling, retail, centrummanagement en ondernemersfondsen. Hieronder een opsomming met toelichting van de verschillende diensten die StadsKracht levert.
Centrummanagement
Steden kunnen niet zonder een professioneel beheer van een centrum. Gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren participeren in vrijwel alle Nederlandse centrumgebieden in een vorm van centrum-/ of binnenstadsmanagement.
StadsKracht adviseert opdrachtgevers in de voorbereidende fase maar is zelf ook op uitvoerend niveau actief als kwartiermaker of manager.
Ondernemersfondsen
Projecten in binnensteden komen niet van de grond zonder financiële middelen. Tegenwoordig zijn collectieve financieringsmethoden in centra, met een verzamelterm ‘ondernemersfondsen’ genoemd, niet meer weg te denken. StadsKracht is actief bij het opzetten, faciliteren en het evalueren van fondsen. Of het nu gaat om de reclamebelasting of de Bedrijven Investerings Zone (BIZ), betrekking heeft op documentatie of draagvlakcreatie; StadsKracht staat u in alle stappen van het proces bij. 
Binnenstadsbeleid
Succesvolle binnensteden werken op basis van een krachtig beleidskader. Een lange termijn programma waarin de ‘stip op de horizon’ is vastgelegd. Ruimtelijk, functioneel en organisatorisch. StadsKracht kan daaraan bijdragen op strategisch en operationeel niveau. 
Retail
Ik doe al jarenlang diverse typen onderzoek in de retailsector, variërend van sectorale structuurvisies tot branchegerichte uitbreidingsstudies. De retailsector is een ongekend dynamische speelveld. Nieuwe concepten komen en gaan. De dynamiek hoort in mijn visie op verantwoorde wijze en binnen kaders gefaciliteerd te worden op de daarvoor bestemde locaties. Stilstand is achteruitgang. De consument verwacht vernieuwing en verrassing.
Lezingen
Met regelmaat geef ik lezingen voor bijvoorbeeld studenten of ondernemers over de wereld van binnensteden en het belang van samenwerken. Met een combinatie van theoretische kennis en praktijkgerichte ervaringen breng ik mijn passie over aan het publiek.

StadsKracht adviseert en begeleidt overheden, marktpartijen en intermediairs op de thema's (binnen-)stedelijke ontwikkeling, retail, centrummanagement en ondernemersfondsen.

Stadskracht